Magami.cz - Originální dárkové zboží - Alfons Mucha - plakáty

Alfons Mucha - plakáty

Po příchodu do Paříže roku 1887 byl Alfons Mucha více či méně znám pro své ilustrace v pařížských časopisech a knihách, slavný ale ještě úplně nebyl. Zlom přišel s vytvořením plakátu Gismonda pro Sarah Bernhardtovou, t

Spolupráce se Sarah Bernhardtovou mu přinesla dalších několik let spolupráce a zaslouženou slávu. Pro divadlo de la Reneissance dokonce navrhoval i kulisy, kostýmy a šperky.

Mucha skvěle využil i samotných plakátovacích sloupů, vynálezu první třetiny 19. století. Těm uzpůsobil rozměry svých plakátů, které byly úzké a až dva metry vysoké.

Mezi plakáty Cheréta a Lautreca, jedněch z prvních mužů plakátu, byly Muchovy reklamy jako z jiného světa. Využívá ženskou krásu, bohaté ornamenty, vyvolává dojem plnosti, přepychu a luxusu. Své ženy odívá do krásných šatů, šperků a drahokamů a nechává jejich vlasy rozevláté a bohaté. A je vcelku jedno, jestli jde o reklamu na šampaňské, či na jízdní kolo, postavy žen dominují jeho plakátům jako jeden z prvků jasně definujícího jeho rukopis. Inspirován Byzancí, ranně křesťanskou kulturou i Japonskem, přináší do svých děl ornamenty, motiv kruhové aury kolem hlavy, motivy květin a významně ovlivňuje estetická pravidla secese.

Sám si byl vědom toho, že do reklamy přinesl nový styl. Jak píše v jednom ze svých dopisů: „Tenkrát, za mé doby, byly zdi města Paříže – zrovna tak jak jiných měst – značně monotónní: spokojili se oznamovatelé s formou a tiskem jednoduchým, bez příkras. Pokud je známo, vedle malíře Chéreta byl jsem já, který si troufal osvěžiti nároží města afiší uměleckou, jediný. Hlavní pohnutkou mi bylo, že jsem chtěl použít publikačních výhod afiší, aby se i do nejširších vrstev obecenstva dostala možnost vidět a zajímat se o dílo umělecké. Byl jsem ovšem velmi bohatě odměněn – neboť vbrzku stala se afiš umělecky provedená nezbytností."

V létě 2013 byla v Obecním domě v Praze vystavena unikátní kolekce originálních plakátů Alfonse Muchy. Majitelem této sbírky byl tenista a český patriot Ivan Lendl. Během 30 let nasbíral na 122 kusů plakátů. Po této výstavě plakáty Ivan Lendl prodal.

Nabídka dárků s motivy obrazů Alfonse Muchy: https://magami.cz/alfons-mucha

Vyhledávání

Přihlášení / registrace

Nákupní košík