Magami.cz - Originální dárkové zboží - Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele byl rakouský malíř a kreslíř; žák Gustava Klimta. Je autorem provokativních aktů v pohnutých pozicích, portrétů měst a vlastních podobizen. Často pobýval a tvořil v Českém Krumlově, ze kterého pocházela jeho matka.

Narodil se 12. června 1890 v Tullnu v Dolních Rakousích. Jeho matka Marie, rozená Soukupová, pocházela z Českého Krumlova. Egon měl zvlášť blízký vztah k svému otci Eugenovi, jenž pocházel ze severního Německa a byl přednostou železniční stanice v Tullnu. Od něj zdědil celoživotní zálibu k železnici.

Egon Schiele byl plachý a uzavřený. Studoval na reálném gymnáziu v Kremži a v Klosterneuburgu. Jednu třídu musel dokonce opakovat.  Jediný předmět, v němž prokázal píli a nadšení, bylo kreslení. Jeho učitel z Klosterneuburgu, Ludwig Karl Strauch, malíř Max Kahrer a kanovník augustiniánů Wolgang Pauker ho v tom s porozuměním podporovali. Byli to oni, kdo přes námitky jeho poručníka Leopolda Czihaczeka schválili roku 1906 jeho žádost o přijetí na vídeňskou akademii. Začal ve třídě Christiana Griepenkerla, malíře historických obrazů a portrétů. Již během studia jej zaujal styl Gustava Klimta a secesionistů, což se projevilo v několika menších pracích. Ještě v době, kdy byl Schiele na akademii, stal se pro něj Klimt vzorem, který uctíval po celý život.

V roce 1909 akademii po neúspěšném studiu opustil a se svými přáteli založil Skupinu nového umění (Neukunstgruppe), která však neměla dlouhého trvání. Druhá Mezinárodní přehlídka umění (Internationale Kunstschau) v roce 1909 poskytla Schielemu první příležitost zúčastnit se významné výstavy. Čtyři z jeho portrétů byly vystaveny v místnosti spolu s kresbami Oskara Kokoschky, který cítil v o čtyři roky mladším Schielem vážného soka.
K prvnímu setkání s Gustavem Klimtem došlo pravděpodobně v roce 1910, kdy si s ním vyměnil několik kreseb. Mezi první práce Egona Schieleho patřily nejvíce autoportréty, kterých vytvořil za svůj život několik desítek, a právě ty tvoří většinu Schielovy práce. Od roku 1894 do roku 1907 vytvořil asi přes 30 děl.

Roku 1910 si společně s přítelem Erwinem Osenem poprvé pronajali ateliér v Českém Krumlově. Tam se zpočátku zaměřil především na akty. Roku 1911 se do Krumlova vrátil, tentokrát s Wally Neuzilovou, bývalou Klimtovou modelkou, s níž pak strávil několik následujících let. Avšak zanedlouho byl z Krumlova vyhnán pro nevázaný způsob života, a protože kreslil velmi mladé dívky. V roce 1912 byl Schiele odsouzen na tři dny vězení za šíření nemorálních kreseb.

Schiele se oženil 17. června roku 1915 s Edith Harmsovou, se kterou žil až do smrti. Vzhledem k probíhající první světové válce dostal o čtyři dny později povolávací rozkaz do armády. Díky pomoci Leopolda Lieglera, který o něm roku 1916 napsal do časopisu „Graphische Kunste“ (Grafická umění) rozsáhlý článek, byl Schiele jako voják na jaře 1917 přeložen z Prahy do Vídně a mohl tedy mít přímý vliv na události v uměleckém světě. Byl zastoupen na několika výstavách, sám se zúčastnil organizace „Válečné výstavy“ v květnu roku 1917 ve Vídni a mohl zaznamenat i první veřejné úspěchy. Dr. Franz Martin Haberditzl, ředitel Moderní galerie, zakoupil několik Schieleho kreseb a v následujícím roce dokonce velký portrét Edith Schieleové.

Po smrti Gustava Klimta byl uznán za hlavu vídeňských umělců. Převzal zodpovědnost za organizaci 49. výstavy vídeňské secese, navrhl plakát výstavy a udělal svými obrazy a kresbami vynikající dojem, že jej oslavoval i mezinárodní tisk. Ocitl se na vrcholu tak dlouho očekávaného úspěchu a byl si vědom svého postavení jako umělce. Na závěr svého života Schiele opustil akty a začínal se zabývat spíše náměty přírody nebo krajiny, po roce 1915 vznikají obrazy měst a domů, často kreslil českokrumlovské domy.

Zemřel 31. října 1918 na španělskou chřipku, když se nakazil od své manželky Edith, která zemřela pár dní před jeho smrtí.

V Českém Krumlově se nachází EGON SCHIELE ART CENTRUM.

Nadace Egona Schieleho převzala v roce 1992 starý objekt na ulici Široká 71 a v roce 1993 už byla slavnostně otevřena první rekonstruovaná část.

V tomto centru je celoročně výstava o životě a díle Egona Schieleho (1890-1918). K vidění jsou kresby, grafiky, vlastní umělcův nábytek, osobní dopisy, vizitky, desítky fotografií, genealogie Schieleho předků, dokumentace o krumlovských pobytech a motivech na jeho obrazech a kresbách.

http://www.schieleartcentrum.cz

Před nedávnem byl v Krumlově zrestaurován zahradní domek u Vltavy, kde v roce 1911 několik měsíců žil a pracoval Egon Schiele.

Dům je pronajímán vybraným umělcům vždy od listopadu do dubna; po zbytek roku jsou prostory přístupné veřejnosti. K vidění je garsonka i mansardový ateliér, kde jsou celou letní sezónu k vidění práce vzniklé během zimních pobytů umělců. Návštěvníci mají k dispozici i jinak nepřístupné terasy, kde mohou za hezkého počasí posedět a prožít atmosféru místa.

http://www.schieleartcentrum.cz/cs/zahradni-atelier/88/

Nabídka dárků s motivy obrazu Egona Schieleho: https://1url.cz/9MavO

Vyhledávání

Přihlášení / registrace

Nákupní košík